Video hướng dẫn:

Screen_Recording_20211216-110116_Google_Play_Store[1].mp4Hướng dẫn cài đặt APP PROPCOM trên thiết bị di động/ điện thoại?

Bạn có thể tải Propcom từ CH Play với Android và Store với IOS, sau khi tải và cài đặt thành công, vui lòng vô Trang chủ để thực hiện Đăng ký và bắt đầu Giao dịch.

IOS

Android