1. Khi có livestream mới, TVV có thể xem livestream bằng 2 cách:

Cách 1: Nhấn vào notification để xem livestream

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng hình quả chuông thông báo

Bước 2: Nhấp chọn vào thông báo tương ứng của Livestream sự kiện


Cách 2: Xem livestream từ menu Sự kiện

Bước 1: Tại menu Sự kiện, chọn livestream đang diễn ra. Khi click vào livestream TVV có thể xem được livestream và chia sẻ livestream 


2. Các thao tác khi xem livestream

  • Bình luận:

  • Reaction Like/Tim:

  • Chia sẻ livestream: