Câu hỏi: Tôi muốn nhận bán nhưng không muốn nhập thông tin khách hàng/người mua

Trả lời:

Để thực hiện nhận bán BĐS mà không cần cung cấp thông tin khách hàng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng:

https://hotro.propcom.vn/iportal/hdsd/nhan-ban-san-pham-chua-co-thong-tin-khach-hang-56135197.html