Video hướng dẫn: 

vipropcom.mp4

Để vào được vị trí của Ví, tap vào icon Tài Khoản phía dưới bên phải màn hình, sau đó tap vào 
Phần chi tiết thì bên trong  có 2 loại tài khoản : Ví chính & Ví thưởng


  • Ví chính : được cộng do nạp tiền, thưởng nhận bán, hoa hồng nhận bán, có thể rút tiền từ tài khoản này
  • Ví thưởng : được cộng khi thành viên mình giới thiệu xác nhận tài khoản thành công. Tiền trong tài khoản này chỉ dùng để giao dịch trong app, không thể rút tiền từ tài khoản này

Khi muốn liên kết thẻ ngân hàng với Ví, tap vào Thêm thẻ/ngân hàng, sau đó nhập thông tin Ngân hàng và số tài khoản, sau đó chọn Cập nhật thẻ để lưu thông tin.