Câu hỏi: Làm cách nào để nạp tiền vào tài khoản ví Propcom?

Trả lời:

Video hướng dẫn:

naptien.mp4

Bước 1 : Đi tới màn hình Ví của tôi từ màn hình Tài Khoản → tap vào icon Nạp tiền

Bước 2 : Nhập số tiền muốn nạp hoặc hệ thống sẽ gợi ý sẵn vài số cho bạn chọn (Vd 100.000, 200.0000, 500.000, 1.000.000...)→ bấm Nạp tiền để thực hiện

Bước 3 : Một mã xác thực OTP (One Time Password) sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đã đăng ký, điền mã nhận được vào màn hình sau đó bấm Xác nhận, hoàn tất giao dịch.

Sau khi bấm Xác nhận, sẽ có pop-up hiện lên báo bạn đã nạp tiền và vui lòng chờ Kế toán xác nhận.

Khi Kế toán xác nhận đã nạp tiền thành công thì lúc đó tiền đã nạp sẽ được cộng vào Ví chính → Nạp tiền thành công.