Câu hỏi: Làm cách nào để rút được tiền từ tài khoản ví chính?

Trả lời:

Video hướng dẫn:


ruttien.mp4

Bước 1 : Đi tới màn hình Ví của tôi từ màn hình Tài Khoản → tap vào icon Rút tiền


Bước 2 : Nhập số tiền muốn rút hoặc hệ thống sẽ gợi ý sẵn vài số cho bạn chọn, mỗi lần rút tối đa là 200.000.000 vnd  (Vd 100.000, 200.0000, 500.000, 1.000.000...), chọn Tài khoản thụ hưởng→ bấm Rút tiền để thực hiện

Bước 3 : Một mã xác thực OTP (One Time Password) sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đã đăng ký, điền mã nhận được vào màn hình sau đó bấm Xác nhận, hoàn tất giao dịch.

Sau khi bấm Xác nhận, sẽ có pop-up hiện lên báo bạn đã tạo đề nghị rút tiền và vui lòng chờ Kế toán xác nhận.

Khi Kế toán xác nhận chi tiền thì lúc đó  Ví chính bị trừ tiền → Rút tiền thành công.