Video hướng dẫn:

đăng ky 1.mp4


Bước 1 : Sau khi cài đặt App Propcom trên điện thoại / Thiết bị di động, bấm vào link Đăng ký phía bên dưới màn hình Đăng nhập.

Bước 2 : Nhập thông tin cá nhân, mã QR nếu được giới thiệu, lưu ý những trường có dấu * là bắt buộc, bấm Đăng ký Tài khoản sau khi điền đầy đủ thông tin.

Bước 3 : Điền mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký tại màn hình xác thực OTP, bấm Tiếp tục sẽ có Pop-up thông báo đăng ký thành công xuất hiện.

Bước 4 : Tap vào Đăng nhập ngay trên pop-up để thao tác.