Video hướng dẫn:

Dự án- nhận giữ chỗ.mp4

Câu hỏi: Làm thế nào để nhận giữ chỗ/đặt chỗ?

Câu hỏi: Tôi chưa muốn mua/nhận bán, chỉ muốn đặt giữ chỗ?

Câu hỏi: Tôi muốn đặt giữ chỗ?

Trả lời:

TVV có thể đăng ký Nhận giữ chỗ cho tất cả Dự án đang ở trạng thái "Sắp mở bán" và "Đang giao dịch" với 2 loại nhận giữ chỗ: Chưa nhập thông tin khách hàng  Nhập thông tin khách hàng 

I. Trường hợp Chưa nhập thông tin khách hàng 

Bước 1 : Gửi yêu cầu đặt chỗ ngay, với dự án "Sắp mở bán"


Bước 2 : Kiểm tra thông tin sản phẩm và chọn "Bạn chưa muốn nhập thông tin khách hàng"

Bước 3 : Bấm ngay [Gửi yêu cầu tư vấn] để hoàn thành, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn

Đã đăng ký thành công rồi. Bấm vào [Xem chi tiết] để xem lại thông tin đăng ký


Thông tin sản phẩm bạn vừa đăng ký sẽ được hiển thị ngay trong "Danh sách giao dịch - Quan tâm - Chờ xác nhận"


II. Trường hợp Nhập thông tin khách hàng 

Bước 1: Chọn vào Card dự án, Kiểm tra thông tin sản phẩm và chọn "Bạn muốn nhập thông tin khách hàng"


Bước 2: Bấm ngay [Gửi yêu cầu tư vấn] để hoàn thành, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn

Bước 3: Điền thông tin của khách hàng cần được tư vấn  và bấm Tiếp tục

Bước 4 bấm Đăng ký giữ chỗ để hoàn tất đăng kí 

Đã đăng ký thành công rồi. Bấm vào Xem chi tiết để xem lại thông tin đăng ký nhé

Thông tin sản phẩm bạn vừa đăng ký sẽ được hiển thị ngay trong "Danh sách giao dịch - Quan tâm - Chờ xác nhận"