Video hướng dẫn:

admin tạo khảo sát.mp4

Bước 1: Tạo bài khảo sát trên nhóm: User chọn vào icon poll khi tạo bài viết mới trong nhómBước 2:  Input vào các trường theo form khảo sát: 

  • đặt câu hỏi, thêm lựa chọn: 

Lưu ý: sau khi nhập xong text lựa chọn, bắt buộc phải ấn phím "xong" dưới bàn phím mới được tính là đã viết xong 1 lựa chọn


  • thêm nhiều lựa chọn, thêm câu hỏi


  •  Setting lựa chọn thăm dò ý kiến (không bắt buộc)


Bước 3: đăng bài khảo sát

Các bước đăng bài khảo sát sẽ giống với các bước đăng bài viết thông thường

Bước 4: xem chi tiết bài khảo sát và thực hiện khảo sát

  • Thực hiện khảo sát => ấn vào lựa chọn mong muốn

Bước 5: xem những TVV đã khảo sát

  • Và kết quả: