Video hướng dẫn

Xác thực TK_Trim.mp4

Sau khi Đăng ký  Đăng nhập vào Propcom thành công, bước Xác thực tài khoản là bước quan trọng nhất, vì chỉ khi Tài khoản ở trạng thái Xác thực thành công thì mới có thể Nạp tiền  Giao dịch nhận bán.

Ở màn hình Tài khoản, ấn chọn Xác thực tài khoản, tải hoặc chụp mặt trước, mặt sau của CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu và thêm 1 ảnh xác thực của chủ tài khoản.


Sau khi hoàn thành Xác thực, pop-up hiện thông báo Đã gửi thông tin thành công.

Sau khi Admin xác nhận trên hệ thống thì trạng thái của thành viên sẽ đổi từ Chờ xác thực thành Đã xác thực, thành viên có thể bắt đầu giao dịch, nạp tiền ... trên hệ thống.