Video hướng dẫn:

E-Salekit.mp4

Bước 1. Ở màn Dự án, tại các card dự án, nhấn vào Tài liệu dự án 

Bước 2. Chọn E-Saleskit dự án

Bước 3. Xem link 360º của dự án:

  • Đối với dự án có thiết lập link 360º:  hiển thị biểu tượng 360º, người dùng nhấn vào biểu tượng để được điều hướng tới đường link 360º liên quan
  • Đối với dự án không thiết lập link 360º: không hiển thị biểu tượng 360º

Bước 4. Bấm vào phím tắt thư mục Chức năng ở màn E-Saleskit dự án

Bước 5. Tại màn hình chi tiết chức năng:

  • Nếu chức năng có thư mục con, nhấn vào vị trí mũi tên để xem danh sách các thư mục con
  • Bấm vào hình ảnh/tài liệu để xem nội dung chi tiết

  • Danh sách thư mục con:


Bước 6. Bấm để xem Hình ảnh tiêu biểu của dự án:

Bước 7. Tại màn hình chi tiết thư mục Hình ảnh tiêu biểu thao tác tương tự Bước 5

Bước 8. Bấm để xem Video dự án

Bước 9. Tại màn chi tiết thư mục Video dự án thao tác tương tự Bước 5