Câu hỏi: Tôi muốn biết thêm thông tin dự án?

Trả lời:

Video hướng dẫn:

Dự án yêu thích.mp4


1. Cách thêm dự án yêu thích: 

Bước 1: Ở card dự án yêu thích, nhấn vào biểu tượng trái tim màu xám để thêm dự án vào Danh sách yêu thích

  • Biểu tượng trái tim màu xám: Dự án chưa được thêm vào Danh sách yêu thích
  • Biểu tượng trái tim màu đỏ: Dự án đã được thêm vào Danh sách yêu thích

2. Xem danh sách dự án yêu thích:

Bước 1: Nhấn vào chức năng Tài khoản ở góc dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn chọn thanh công cụ Dự án yêu thích

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách dự án yêu thích

  • Tại màn Danh sách dự án yêu thích:
    • Thanh tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm dự án yêu thích theo tên
    • Khi nhấn vào card Dự án: cho phép truy cập vào Nhóm dự án, xem Tài liệu dự án, Đăng ký giữ chỗ, Nhận bán sản phẩm