Tương tác bài rao bán.mp4

1 .  Thành viên tìm kiếm bài đăng của mình hoặc thành viên khác

Bước 1: Tại màn home rao bán, thành viên  có thể xem bài đăng của TVV khác và của mình

Bước 2: Bấm chọn Icon Tìm kiếm → ấn chọn Tìm kiếm

Bước 3:  

  • Nhập thông tin để tìm kiếm  ( có thể tìm kiếm theo tên bài đăng và tên người đăng bài)

  • Tìm kiếm theo filter → chọn thông tin filter → Bấm chọn nút Áp dụng

  • Tìm kiếm bài đăng  đã được yêu thích → Bấm icon Trái tim → hiển thị các bài đăng đã được thả yêu thích

Bước 4: Hiển thị thông tin kết quả đã tìm kiếm 

2. TVV có thể thả tym cho bài viết của mình hoặc bài viết của người khác

Bước 1: Tại màn Home rao bán, TVV ấn chọn một bài đăng

Bước 2: Tại màn chi tiết bài đăng , Bấm chọn icon Trái tim

Bước 3: Thả yêu thích thành công, số lượt yêu thích của bài đăng xem tại màn chi tiết bài đăng

3. TVV chia sẻ bài đăng cho người khác

Bước 1: Tại màn Home rao bán, TVV ấn chọn một bài đăng

Bước 2: TVV bấm icon Chia sẻ → hiển thị màn hình chia sẻ → TVV bấm chọn gửi chia sẻ cho bạn bè của mình

4. TVV gọi điện cho TVV khác có thể thực hiện bằng 2 cách: 

Cách 1:

Bước 1: Tại màn Home rao bán, TVV ấn chọn một bài đăng của TVV khác

Bước 2: Tại màn chi tiết bài đăng, TVV ấn chọn icon điện thoại

Bước 3:

  • Người dùng mở app: hiển thị màn hình gọi điện nếu người dùng online
  • Người dùng không dùng app: Hiển thị popup người dùng không online

Cách 2: 

Bước 1: Từ màn Home rao bán, Ấn chọn vào tên hoặc icon người đăng bài bên dưới bài đăng

Bước 2: Tại màn chi tiết TVV, bấm chọn Gọi điện

Bước 3: 

  • Người dùng mở app: hiển thị màn hình gọi điện nếu người dùng online
  • Người dùng không dùng app: Hiển thị popup người dùng không online

5. TVV nhắn tin với các TVV khác có thể thực hiện bằng 2 cách sau:


Cách 1: 

Bước 1: Tại màn Home rao bán, TVV ấn chọn một bài đăng của TVV khác

Bước 2: Tại màn chi tiết bài đăng, TVV ấn chọn icon Tin nhắn 

Bước: 3: chuyển đến màn Tin nhắn chung của app

Cách 2:

Bước 1: Từ màn Home rao bán, Ấn chọn vào tên hoặc icon người đăng bài bên dưới bài đăng

Bước 2: Tại màn chi tiết TVV, bấm chọn Nhắn tin

Bước 3: Chuyển đến màn Trao đổi → TVV có thể thực hiện nhắn tin với các TVV khác