Video hướng dẫn:

Lấy lại mật khẩu.mp4

Câu hỏi: Làm thế nào để lấy lại mật khẩu tài khoản Propcom?

Câu hỏi: Tôi muốn thay đổi mật khẩu

Bước 1 : Ở màn hình Đăng nhập, ấn chọn Quên mật khẩu


Bước 2 : Nhập lại số điện thoại đã đăng ký, sau đó là Tạo lại mật khẩu


Bước 3 : Nhập mã OTP bạn nhận được vào màn hình, chọn Tiếp tục


Bước 4 : Nhập mật khẩu mới 2 lần sau đó bấm Lưu mật khẩu, sau đó dùng mật khẩu vừa mới tạo đăng nhập hệ thống.


Hoàn thành tạo mật khẩu mới