Video hướng dẫn:

Xem tin tức.mp4

Nội dung:

Xem thông tin BĐS

Xem tin tức sự kiện

Tình hình BĐS

Dự án mới

Tin tuyển dụng

Tin dự án

Sự kiện cộng đồng

Cách thao tác:

Thành viên có thể xem tin tức tại mục Tin tức trên màn hình chính


Vào mục tin tức thành viên có thể lựa chọn xem tin tức theo danh mục