Câu hỏi: Làm thế nào để tôi cập nhật thông tin tài khoản?

Câu hỏi: Tôi muốn thay đổi thông tin cá nhân có được không?

Lưu ý: Cộng Tác Viên chỉ có thể thực hiện thao tác này khi chưa Xác thực tài khoản.

Bước 1 : Cộng Tác Viên vào Tài khoản hoặc bấm vào phía trên bên trái của màn hình Dự án


Bước 2 : Bấm vào Chỉnh sửa, cập nhật thông tin chính xác của Cộng Tác Viên


Bước 3 : Bấm Lưu cập nhật sau khi hoàn thành thao tác.