Câu hỏi: Hướng dẫn giới thiệu/Liên kết tài khoản Propcom?

Video hướng dẫn:

Giới thiệu liên kết_Trim.mp4

Trả lời:

Mỗi Cộng Tác Viên sẽ có QR code để dùng làm mã giới thiệu App Propcom cho người chưa cài App này trên Điện thoại / Thiết bị di động.

Để chia sẻ mã QR, CTV vào Tài khoản, chọn Giới thiệu / Liên kết.


Bạn có thể chọn Share hoặc Copy trên màn hình để gửi cho bạn bè hoặc ai có nhu cầu cài đặt/đăng ký bằng rất nhiều công cụ trên thiết bị.

  • Khi CTV chọn Copy, thì hệ thống sẽ copy số điện thoại làm mã giới thiệu của CTV đó.
  • Khi CTV chọn Share, thì hệ thống sẽ cho CTV chọn công cụ thích hợp để thực hiện thao tác.