1.  Thành viên đã đăng nhập tài khoản

Bước 1: Tại màn hình home, hiển thị banner/popup chương trình ưu đãi, ấn vào Đăng Ký Ngay


Bước 2: Tại màn hình cho tiết ưu đãi , ấn vào Đăng ký nhận ưu đãi


Hiển thị popup Đăng ký thành công


     2. Thành viên chưa đăng nhập


Bước 1: Tại màn hình home, hiển thị banner/popup chương trình ưu đãi, ấn vào Đăng Ký Ngay


Bước 2:  Tại màn hình cho tiết ưu đãi, ấn Đăng ký ngay nhận ưu đãi →hiển thị màn hình đểnhập các thông tin để nhận ưu đãi, Sau khi nhập đủ thông tin đăng ký ấn Đăng ký ngay


Hiển thị popup thông báo đăng ký nhận ưu đãi thành công và mời thành viên đăng ký/đăng nhập vào tài khoản để trải nghiệm ứng dụng Propcom.


     3. Xem các ưu đãi đã nhận được

 Vào tài khoản → Chọn Ưu đãi của tôi


Hiển thị ưu đãi đã được thành viên đăng ký