1/ Cho phép thành viên tìm kiếm nhóm

 • Bước 1: ấn vào icon tìm kiếm ở màn hình:

 • Bước 2: nhập tên nhóm muốn tìm kiếm và kết quả sẽ hiển thị bên dưới

2/ Tham gia nhóm trên APP

Video hướng dẫn:

Tham gia nhóm.mp4

 • Bước 1: Vào mục khám phá, tìm nhóm muốn tham gia và ấn "Tham gia nhóm" 

 • Bước 2: role admin xem thành viên vừa gửi yêu cầu tham gia nhóm (khi webadmin setting yêu cầu duyệt thành viên)

Lưu ý: nếu trên webadmin setting nhóm không cần yêu cầu duyệt thành viên thì sẽ không có từ bước 2 trở đi, thành viên sẽ được tự động thêm vào nhóm luôn

 • Bước 3: Role Admin duyệt thành viên - chấp nhận yêu cầu tham gia của thành viên

 • Bước 4: thành viên tham gia nhóm thành công, check tại màn nhóm - đã tham gia


3/ Đăng bài viết trong nhóm

Video hướng dẫn:

Thành viên đăng bài.mp4

 • Bước 1: vào màn hình chi tiết nhóm => chọn "viết bài đăng mới..."

 • Bước 2: viết bài đăng rồi ấn icon đăng bài

 • Bước 3: role Admin xem bài đăng vừa được gửi (khi webadmin setting yêu cầu duyệt bài đăng)

Lưu ý: nếu trên webadmin setting nhóm không cần yêu cầu duyệt bài đăng thì sẽ không có từ bước 3 trở đi, TVV tụ động đăng bài thành công

 • Bước 4: Role Admin duyệt bài đăng

4/ Bình luận bài viết và các hoạt động khác

 • Bình luận: mọi thành viên nhóm đều có thể tham gia bình luận bài viết

 • Thành viên nhóm có thể like bình luận, hoặc tab vào bình luận để sửa bình luận hay xóa bình luận

 • Người viết có thể thao tác sửa bài đăng, xem lịch sử, xóa bài, hoặc cài đặt ẩn, khóa bình luận