1. Cho phép thành viên xem danh sách các event và có thể đăng ký tham gia sự kiện trên app

Bước 1: Nhấn vào menu Sự kiện → màn hình Home sự kiện: Cho phép thành viên xem các nội dung Sự kiện đang diễn ra, Sự kiện sắp diễn ra và Sự kiện đã kết thúc:Bước 2: Nhấn vào 1 sự kiện bất kỳ trên màn hình Home sự kiện→ Cho phép thành viên xem chi tiết sự kiện:


2. Cho phép thành viên Đăng ký tham gia sự kiện và xem mã QR code:

Bước 1: Sự kiện chưa đăng ký sẽ hiển thị nút Đăng ký tham gia, khi nhấn vào sẽ mở ra màn hình chi tiết sự kiện


Bước 2: Nhấn vào nút Quét mã check-in


Bước 3: Màn hình sẽ xuất hiện mã QR Code để người tham gia quét mã
3. Cho phép thành viên xem chi tiết danh sách các sự kiện đã đăng ký ở màn sự kiện của tôi:


4. Cho phép thành viên tìm kiếm, filter theo category Event từ màn hình Danh sách Event

Bước 1: Bấm vào biểu tượng hình phễu


Bước 2: Nhập các điều kiện lọc sau đó bấm nút Áp dụngBước 3: Màn hình hiển thị kết quả theo điều kiện lọc tương ứng5. Cho phép Thành viên chia sẻ sự kiện

Bước 1: Bấm vào biểu tượng Chia sẻ ở góc trên cùng bên phải


Bước 2: Lựa chọn phương thức chia sẻ